Hakkımızda

Amaç
  Günlük yaşam içinde insanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü gelişme-değişmelere duyarlı olabilecek ve bunlara verdiği hizmete yansıtabilecek, sağlıklı ya da hasta bireylerin her ortamda hemşirelik bakım gereksinimlerini sağlayabilecek, bu gereksinimleri mesleki standartlar düzeyinde karşılayabilmek için gerekli olan hemşirelik bakımını planlayabilecek, uygulayabilecek ve değerlendirilebilecek, aynı zamanda sağlık ekibinin etkin ve etkili bir üyesi olarak rol ve işlevlerini yerine getirebilecek; hemşirelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında rol alabilecek, tüm bunları yerine getirirken mesleki etik ilkelerini göz önünde bulunduracak nitelikte profesyonel hemşire yetiştirmektir.

Yüksek Lisans/Doktora İmkanı
  Bölümümüzde Sağlık Bilimleri Enstitüsü işbirliği ile yüksek lisans programı yürütülmektedir; doktora eğitimi bulunmamaktadır.

Mezunların Alacağı Ünvanlar, İstihdam Alanları
  Hemşirelik Bölümünden mezun olanlar Hemşire unvanını almaktadırlar. Resmi veya özel tüm sağlık kuruluşlarında, klinik hemşiresi, klinik sorumlu hemşiresi ve hastane Sağlık Hizmetleri Bakım Müdürü olarak görev alırlar. Ayrıca, evde bakım, özel hemşirelik, ilaç firmaları ve tıbbi malzeme, pazarlama tanıtımında, okul sağlığı hemşireliği, iş sağlığı konusunda çalışanları aydınlatmak ve bakım vermek üzere, fabrikalar, yaşlı bakım evleri, çocuk yuvalarında görev almaktadırlar
>