YönetimDoç. Dr. Gonca KARAYAĞIZ MUSLU
  Hemşirelik Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇİÇEKOĞLU
Hemşirelik Bölüm Başkan Yardımcısı
>