Vizyon & Misyon

Misyon
  Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlıklı – hasta birey, aile ve topluma sağlık bakım hizmetleri veren, çağdaş  mesleki bilgi ve beceri ile donatılmış, mesleğinin gelişimine katkıda bulunan, güvenilir ve ekip çalışmasına uyumlu hemşireler  yetiştirmektir.
 
Vizyon
  Ulusal ve uluslar arası alanda tanınan, toplumun değişen hemşirelik ve sağlık bakımı gereksinimlerine yanıt verebilen, sağlık kurumları tarafından tercih edilen, mesleki bilgi ve becerileri en üst düzeyde kazanmış hemşireler yetiştiren bir eğitim kurumu olmaktır.
 
>